Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 1171/4, o výměře 74 m², druh pozemku vodní plocha, v katastrálním území Úsobí, oddělený z pozemku parc. č. 1171, geometrickým plánem č. 562-1353/2017.
Požadovaná cena
6080
Platnost do
2018-09-30
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Ing. Lucie Klimszová
Katastrální území
Úsobí, Úsobí, okres Havlíčkův Brod