Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství České republiky
Popis
S 1774/08 Jedná se o pozemky p.č. 554/2 – lesní pozemek o výměře 50 m2, p.č. 554/3 – lesní pozemek o výměře 47 m2 , p.č. 554/4 – lesní pozemek o výměře 45 m2, p.č. 554/5 – lesní pozemek o výměře 37 m2 , p.č. 554/6 – lesní pozemek o výměře 35 m2, p.č. 554/7 – lesní pozemek o výměře 38 m2, p.č. 554/8 – lesní pozemek o výměře 28 m2, p.č. 554/9 – lesní pozemek o výměře 32 m2, p.č. 554/10 – lesní pozemek o výměře 49 m2, p.č. 554/11 – lesní pozemek o výměře 38 m2, p.č. 554/12 – lesní pozemek o výměře 37 m2, p.č. 554/13 – lesní pozemek o výměře 49 m2, p.č. 554/14 – lesní pozemek o výměře 48 m2, p.č. 554/15 – lesní pozemek o výměře 32 m2, p.č. 554/16 – lesní pozemek o výměře 31 m2, p.č. 554/17 – lesní pozemek o výměře 29 m2, p.č. 554/18 – lesní pozemek o výměře 49 m2, p.č. 554/19 – lesní pozemek o výměře 42 m2, p.č. 554/20 – lesní pozemek o výměře 50 m2, p.č. 554/21 – lesní pozemek o výměře 43 m2, vše v k.ú. Křemenitá, dále p.č. 554/40 – lesní pozemek o výměře 11244 m2 oddělený dle GP č. 47-5304/2014 z pozemku p.č. 554/1, p.č. 554/41 – lesní pozemek o výměře 441m2 oddělený dle GP č. 47-5304/2014 z pozemku p.č. 554/1, p.č. 554/42 – lesní pozemek o výměře 924 m2 oddělený dle GP č. 47-5304/2014 z pozemku p.č. 554/1, p.č. 554/43 – lesní pozemek o výměře 2528 m2 oddělený dle GP č. 47-5304/2014 z pozemku p.č. 554/1 vše v k.ú. Křemenitá. Předmětné pozemky p.č. 554/2, 554/3, 554/4, 554/5, 554/6, 554/7, 554/8, 554/9, 554/10, 554/11, 554/12, 554/13, 554/14, 554/15, 554/16, 554/17, 554/18, 554/19, 554/20, 554/21 jsou zastavěny rekreačními objekty - chatařská osada Mezihorská "2B".
Požadovaná cena
904021
Platnost do
2018-09-27
Telefon
956230106
E-mail
brigita.lindnerova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Brigita Lindnerová
Útvar
Lesní správa Horní Blatná
Katastrální území
Křemenitá, Tatrovice, okres Sokolov