Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Prodej pozemků p. č. st. 171/1, p. č. st. 171/2 a pozemku p. č. 1450/19, který vznikl na základě geometrického plánu č. 388-74/2017 z původního pozemku 1450/8. (S002509/2014-O31)
Požadovaná cena
12000
Platnost do
2018-09-28
Telefon
972 235 736
E-mail
Sutnar@szdc.cz
Osoba
Jan Sutnar, DiS.
Útvar
O31
Katastrální území
Domašov nad Bystřicí, Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc