Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek parc. č. 1647 v k.ú.Křenovy o výměře 935 m2, druh pozemku vodní plocha, způsob využití-koryto vodního toku umělé. Pozemek je součástí koryta drobného vodního toku IDVT: 10278974 ve správě Lesy ČR.
Požadovaná cena
4398
Platnost do
2018-09-27
Telefon
702025388
E-mail
lenka.snajdrova@pvl.cz
Osoba
Šnajdrová Lenka
Útvar
313
Katastrální území
Křenovy, Křenovy, okres Domažlice