Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek parc. č. 1612 v k.ú. Křenovy o výměře 1114 m2, druh pozemku vodní plocha. Jedná se o pozemek, který je součástí koryta drovného vodního toku IDVT: 10278874. Tento tok náleží do správy Lesů ČR.
Požadovaná cena
5241
Platnost do
2018-09-27
Telefon
702025388
E-mail
lenka.snajdrova@pvl.cz
Osoba
Šnajdrová Lenka
Útvar
313
Katastrální území
Křenovy, Křenovy, okres Domažlice