Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
p.č. 1041/12 o výměře 47 m2, ostatní plocha, jiná plocha
Požadovaná cena
14100
Telefon
956916308
E-mail
michaela.rychtarikova@lesycr.cz
Osoba
Mgr. M. Rychtaříková Valentová
Útvar
Lesy České republiky, s.p., KŘ Brno
Katastrální území
Šebetov, Šebetov, okres Blansko