Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Správa železniční dopravní cesty s.o., Praha 1
Popis
pozemek p.č. 5307/6 o výměře 440m2 v k.ú. ústí nad Labem
Požadovaná cena
291500
Platnost do
2008-09-24
Telefon
222335725
E-mail
kropacova@szdc.cz
Osoba
Kropáčová
Útvar
O31
Katastrální území
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem