Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MTE
Popis
S 1990/15 Prodej pozemku p.č. 387/2 ostatní plocha o výměře 120 m2, části pozemku p.č. 383 odděleného dle GP, p.č. 383/2 ostatní plocha o výměře 1138 m2.
Požadovaná cena
188700
Platnost do
2018-09-30
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@esycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Nové Losiny, Jindřichov, okres Šumperk