Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO
Popis
Pozemek parc. č. 1234/28 v k. ú. Nové Sedlo u Lokte o celkové výměře 96 m2, druh pozemku ostatní plocha, využití silnice.
Požadovaná cena
33100
Platnost do
2018-09-24
Telefon
475672447
E-mail
radomira.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Nové Sedlo u Lokte, Nové Sedlo, okres Sokolov