Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
st.parcela č.73 o výměře 15m2 v k.ú.Málkov u Chomutova + st.parcela č.204/1 o výměře 21 m2 v k.ú. Nová Ves u Křimova
Požadovaná cena
5100
Platnost do
2018-09-23
Telefon
956233109
E-mail
Karolinka.Krausova@lesycr.cz
Osoba
Ing.Krausová
Útvar
lesní správa Klášterec
Katastrální území
Málkov u Chomutova, Málkov, okres Chomutov
Katastrální území
Nová Ves u Křimova, Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov