Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej pozemků dle geometrického plánu p.č. 1451/11 o výměře 122 m2 a pozemku p.č. 1451/12 o výměře 22 m2, které byly odděleny z pozemků p.č. 1451/3 a p.č. 1451/9 vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Geometricky oddělené pozemky p.č. 1451/11 a p.č. 1451/12 byly trvale odňaté plnění funkcí lesa a bylo na ně vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby „Tepelný napaječ ETE – České Budějovice“ v souladu s územním plánem.
Požadovaná cena
30100
Telefon
956 205 106
E-mail
nadezda.landova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Naděžda Landová
Útvar
LS Hluboká nad Vltavou
Katastrální území
Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice