Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej pozemku p.č. 1472/4 zahrada o výměře 980 m2 a pozemku dle geometrického plánu p.č. 1472/9 zahrada o výměře 837 m2, který vznikl oddělením z pozemků p.č. 1472/2 a p.č. 1472/3 vše v k.ú. Přídolí. Pozemky přiléhají k objektu bydlení č.p. 68 na parcele st. p.č. 59, s tímto objektem bydlení tvoří jednotný funkční celek - S 914/10
Požadovaná cena
908500
Platnost do
2018-09-16
Telefon
956 202 106
E-mail
alena.struminska@lesycr.cz
Osoba
Alena Strumínská
Útvar
LS Český Krumlov
Katastrální území
Přídolí, Přídolí, okres Český Krumlov