Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Prodej areálu lesní správy Hlubočky, k.ú. Hlubočky, okr. Olomouc.Jedná se o pozemky p.č. 2315, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 382 m2 , součástí to-hoto pozemku je víceúčelová stavba Hlubočky č.p. 154, p.č. 2316, zastavěná plocha a ná-dvoří, o výměře 123 m2, p.č. 2317, ostatní plocha, o výměře 328 m2, p.č. 2321/2, ostatní plocha, o výměře 208 m2, p.č. 2321/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2, součástí tohoto pozemku je stavba Hlubočky č.p. 2307 – garáž, p.č. 2321/4 , zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, součástí tohoto pozemku je stavba Hlubočky č.p. 2308 – garáž, p.č. 2321/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2, součástí tohoto pozemku je stavba Hlubočky č.p. 2309 – garáž a pozemek p.č. 2325, ostatní plocha, o výměře 203 m2. Vše je zapsáno na LV č.2291 pro k.ú. a obec Hlubočky.
Požadovaná cena
3799140.00
Platnost do
2018-09-14
Telefon
954 009 150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Hlubočky, Hlubočky, okres Olomouc