Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemky p. č. 458/3 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 6 183 m², p. č. 458/53 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 412 m², p. č. 458/54 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 4 935 m², p. č. 458/65 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 8 094 m², p. č. 458/66 - ostatní plocha manipulační plocha o výměře 6 296 m², p. č. 458/46 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 50 m², p. č. 458/47 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 291 m², p. č. 1130/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 729 m², p. č. 1130/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 264 m², p. č. 1128 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m² a to vše včetně venkovních úprav. Prodávané pozemky s venkovními úpravami tvoří jednotný funkční celek.
Požadovaná cena
10253000
Platnost do
2018-09-15
Telefon
606146618
E-mail
roman@diamo.cz
Osoba
Ing. Kamil Roman
Útvar
oddělení obchodu
Katastrální území
Heřmanice, Ostrava, okres Ostrava-město