Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemková parcela č. 208/16 ostatní plocha o výměře 17 m2
Požadovaná cena
6500
Platnost do
2018-09-15
Telefon
602257849
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
oddělení správy majetku
Katastrální území
Želénky, Zabrušany, okres Teplice