Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
• pozemek parc. č. 211/5 o výměře 356 m2, s druhem pozemku ostatní plocha. Předmětná nemovitá věc je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Trutnov na LV č. 322, pro katastrální území Hrádeček a obec Vlčice.
Požadovaná cena
36000
Platnost do
2018-09-13
Telefon
956 172 112
E-mail
dana.perna@lesycr.cz
Osoba
Perná Dana
Útvar
LS Dvůr Králové nad Labem
Katastrální území
Hrádeček, Vlčice, okres Trutnov