Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
• pozemek parc. č. 217/5 o výměře 356 m2, s druhem pozemku ostatní plocha. Předmětná nemovitá věc je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Trutnov na LV č. 322, pro katastrální území Hrádeček a obec Vlčice.Část pozemku oddělena dle GP č. 118-66/2015, označena jako p.č. 217/5 o výměře 283 m2
Požadovaná cena
27000
Platnost do
2018-09-13
Telefon
956172112
E-mail
dana.perna@lesycr.cz
Osoba
Perná Dana
Útvar
LS Dvůr Králové nad Labem
Katastrální území
Hrádeček, Vlčice, okres Trutnov