Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej části pozemku p.č.142/1-díl "a" (dle GP), bez přístupu z veřejné komunikace. Nemovitost je užívána na základě pachtovní smlouvy. Nemovitost se nachází v OPD. (S013388/15)
Požadovaná cena
105000
Platnost do
2018-09-13
Telefon
972235457
E-mail
Cizkova@szdc.cz
Osoba
Čížková Pavla
Útvar
Odbor prodeje a pronájmu
Katastrální území
Kolovraty, Praha, okres Hlavní město Praha