Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
Jedná se o prodej pozemků st. 240 o výměře 79m2, a p.č. 209/32 o výměře 36 m2, druh pozemku - ostatní pliocha a p.č. 209/35 o výměře 46 m2, druh pozemku - ostatní plocha v k.ú. Slabce, obec Slabce. Na pozemku p.č. st. 240 je situována stavba - objekt k bydlení čp. 136, který je ve vlastnictví jiného vlastníka. ( spis. zn.S 222/18).
Požadovaná cena
72450
Telefon
956921303
E-mail
robert.cerny@lesycr.cz
Osoba
Robert Černý
Útvar
Lesy České republiky, s.p.
Katastrální území
Slabce, Slabce, okres Rakovník