Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Pozemky se nacházejí v obci Bílovec, v blízkosti železniční tratě Studénka - Bílovec, v koncové části železniční stanice Bílovec. Pozemky p. č. 2585/5 a p. č. 2585/6 byly odděleny od pozemku p. č. 2585/1 geometrickým plánem č. 2037-34/2016. Pozemky jsou ohraničeny ulicemi na západě ul. Dukelskou, na severu ul. Na Nádraží a z jižní strany ul. Budovatelskou. Pozemky jsou přístupné ze všech výše uvedených ulic, které jsou provedeny jeko bezprašné a s asfaltovým povrchem. Část pozemku p. č. 2885/1 je zatížena věcnými břemeny (plynovodní přípojka, kanalizační sběrač) zapsané na LV. Pozemek p. č. 2585/5 je zpevněn žulovou dlažbou a je pronajat a užíván společnosti HRUŠKA , spol. s.r.o. Z hlediska územního plánu jsou pozemky zařazeny mezi plochy "D - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY".
Požadovaná cena
1920300
Platnost do
2018-09-12
Telefon
222335733
E-mail
zavodska@szdc.cz
Osoba
Ing. Barbora Závodská
Útvar
O31
Katastrální území
Bílovec-město, Bílovec, okres Nový Jičín