Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 896/6, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 509 m2, pro k.ú. a obec Meziříčí. Jedná se o svažitý pozemek porostlý trvalými porosty.
Požadovaná cena
8570
Platnost do
2018-09-10
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Meziříčí, Meziříčí, okres Tábor