Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany - Nabízející: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Popis
Pozemek p.č. 528 o výměře 108m2, ostatní plocha je zapsán na LV č. 13 pro k.ú. Lipná, obec Potštát, okr. Přerov. Pozemek se nachází v intravilánu obce.
Požadovaná cena
4150.00
Platnost do
2018-09-09
Telefon
954 009 150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Lipná, Potštát, okres Přerov