Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany - Nabízející: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1624/5, 160 00 Praha 6
Popis
Pozemek: p.č. 31/3 o výměře 8 m2, ostatní plocha, zapsaný na LV č. 8 pro k.ú. Středolesí, obec Hranice, okr. Přerov. Pozemek bezprostředně sousedící s RD č.p. 11 jiného vlastníka, který je zapsán na LV č. 86, pro k.ú. Středolesí Jedná se o odloučený majetek v intravilánu obce.
Požadovaná cena
55170.00
Platnost do
2018-09-09
Telefon
954 009 150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Středolesí, Hranice, okres Přerov