Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany - Nabízející: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1624/5, 160 00 Praha 6
Popis
Pozemek: p.č. 321 o výměře 628 m2, ostatní plocha, zapsaný na LV č. 4 pro k.ú. Skrbovice, obec Široká Niva, okr. Bruntál. Pozemek se nachází v intravilánu obce.
Požadovaná cena
12560.00
Platnost do
2018-09-09
Telefon
954 009 150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Skrbovice, Široká Niva, okres Bruntál