Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany - Nabízející: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1624/5, 160 00 Praha 6
Popis
Pozemek: p.č. 1131 o výměře 28 850 m2, ostatní plocha, zapsaný na LV č. 12 pro k.ú. Polom u Hranic, obec Polom, okr. Přerov. Na pozemku byla na základě schválené KoPÚ navržena realizace poldru POL1, za účelem protipovodňové ochrany obce, se kterým divize Lipník nad Bečvou svým stanoviskem vyslovila souhlas. Podmínkou pro vydání stavebního povolení je převod celého pozemku do vlastnictví Obce Polom. Jedná se o odloučený majetek v extravilánu obce.
Požadovaná cena
1114580.00
Platnost do
2018-09-09
Telefon
954 009 150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Polom u Hranic, Polom, okres Přerov