Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Pozemek p.č. 5111 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2 zapsaný na LV č. 300 pro k.ú. Milovice nad Labem. Jedná se o pozemek pod stavbou jiného vlastníka - stavba trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce. Pozemek dotčený zákonným předkupním právem.
Požadovaná cena
1240
Platnost do
2018-09-09
Telefon
220405161
E-mail
v.koepcky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
Správní
Katastrální území
Milovice nad Labem, Milovice, okres Nymburk