Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. 67/1 o výměře 218 m2, ostatní plocha - manipulační plocha, pozemek p. č. st. 195 o výměře 156 m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 87, objekt občanské vybavenosti, na LV č. 446 pro obec Albrechtice nad Vltavou, k. ú. Chřešťovice, , Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
599330
Platnost do
2018-09-09
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Chřešťovice, Albrechtice nad Vltavou, okres Písek