Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. st. 727 o výměře 335 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 787, stavba občanského vybavení, obec Svitavy v k. ú. Svitavy-předměstí, na LV č. 4597, Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
4429310
Platnost do
2018-09-09
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Svitavy-předměstí, Svitavy, okres Svitavy