Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. 4991 o výměře 515 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 3065, objekt občanské vybavenosti, obec a k. ú. Česká Lípa, na LV č. 64, Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
10139540
Platnost do
2018-09-09
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Česká Lípa, Česká Lípa, okres Česká Lípa