Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Vodní dílo Brniště (IV. kategorie dle TBD) dokončené v roce 1999 (stáří 15 let). Jedná se o průtočnou nádrž na vodním toku Potok Brniště v k.ú. Brniště, na okraji obce Brniště u silnice III. tř.
Požadovaná cena
400000
Platnost do
2018-09-08
Telefon
724205605
E-mail
stipkova@poh.cz
Osoba
Ing. Zdeňka Štípková
Útvar
Odbor vnitřní správy
Katastrální území
Brniště, Brniště, okres Česká Lípa