Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. 935 o výměře 517 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 258, objekt k bydlení, obec a k. ú. Mikulčice, na LV č. 2683, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
2639720
Platnost do
2018-09-09
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Mikulčice, Mikulčice, okres Hodonín