Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Nemovitostí je kolej č. 201a v úseku km 266,735 - 266,900, tj. délky 165 m, v k.ú. Přívoz, obci Ostrava, okres Ostrava - město. Uvedená nemovitost se nachází v blízkosti železniční tratě Ostrava - Bohumín, je na ni přímo napojena a slouží jako vlečková kolej na pozemcích žadatele p. č. 1229 a p. č. 450/24 v k. ú. Přívoz. Technicky se jedná o kolej délky 165m, tvaru S49, na dřevěných pražcích, rozdělení "c", žebrové podkladnice. Nemovitost je výrazně ovlivněna lokalitou a její užití pro jiné komerční účely v podstatě není možné. Z pohledu územního plánování se nachází v zóně "Plochy železniční dopravy", v zastavěné zóně obce, v její sídelní části.
Požadovaná cena
456000
Platnost do
2018-09-10
Telefon
222335733
E-mail
zavodska@szdc.cz
Osoba
Ing. Barbora Závodská
Útvar
O31
Katastrální území
Přívoz, Ostrava, okres Ostrava-město