Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Část vodního díla typu opevnění vodního toku (VD) č. DVT 00003558, v délce cca 940 m, která je umístěná v korytě DVT, IDTV 10257676, na pozemku PK parc. č. 596, 597, 598, k.ú. Obrataň.
Požadovaná cena
202380
Platnost do
2018-09-07
Telefon
724456435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Obrataň, Obrataň, okres Pelhřimov