Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Nemovitosti se nachází v obci Třemešná, okres Bruntál. Nemovitosti se nenacházejí v blízkosti žádné žel. tratě, protože sloužily v minulosti jako čerpací stanice pro zásobování vodou železniční stanice Třemešná, pro České dráhy. V současné době jsou užívány pouze pro provádění kontrolních odečtů spotřeby vody v dané oblasti. Pozemek je nepravidelného čtyřúhelníkového tvaru. Vlastní objekt je zděný s plochou střechou z roku 1949, zanedbaný, neudržovaný, v současné době již bez elektrické přípojky. V objektu se nachází vodovodní šachtice a provádí se odečet vody. K zajištění ochrany zájmů SŽDC SON bude v kupní smlouvě na základě fotodokumentace definováno věcné břemeno práva umístění zařízení a práva přístupu, příjezdu, údržby, oprav, rekonstrukce a případně výměny nebo likvidace zařízení. Z hlediska územního plánu jsou pozemky v zóně "smíšená - obytná", v zastavěné zóně obce, v její sídelní části.
Požadovaná cena
18100
Platnost do
2018-09-10
Telefon
222 335 733
E-mail
zavodska@szdc.cz
Osoba
Ing. Barbora Závodská
Útvar
O31
Katastrální území
Třemešná, Třemešná, okres Bruntál