Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Nově vzniklý pozemek p.č. 589/7 v k.ú. Kuřívody dle GP č. 415/425/2018 - část pozemku kolem trhací jámy pyrotechnické PČR.
Požadovaná cena
62150
Platnost do
2018-09-06
Telefon
777579198
E-mail
roman.smekal@vls.cz
Osoba
Mgr. Smékal
Útvar
správní
Katastrální území
Kuřívody, Ralsko, okres Česká Lípa