Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany České republiky
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 3622/1, ostatní plocha, o výměře 3716 m2, zapsaný pro k.ú. Bruntál-město, obec Bruntál, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál.
Požadovaná cena
205000
Platnost do
2018-09-06
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Bruntál-město, Bruntál, okres Bruntál