Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Jedná se o pozemek v areálu bývalého dolu Rožná II, v současné době pro státní podnik nepotřebný. Pozemek je po odstranění staveb volný a nejsou na něm žádné inženýrské sítě. Prodává se nově vzniklý pozemek parc. č. 1481/4, výměra 17 740 m2, ostatní plocha – dobývací prostor, geometrický plán č. 758-3/2018, část pozemku parc. č. 1481/3. Dále podmínkou odprodeje je zřízení služebnosti vstupu a vjezdu k nově vzniklému pozemku přes nemovitosti s. p. DIAMO, oceněno znaleckým posudkem.
Požadovaná cena
1053719
Platnost do
2018-09-04
Telefon
566 593 711
E-mail
koukal@diamo.cz
Osoba
JUDr. Jaroslav Koukal
Útvar
o.z. GEAM Dolní Rožínka
Katastrální území
Rožná, Rožná, okres Žďár nad Sázavou