Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemky se nacházejí v ochranném pásmu dráhy vlevo železniční tratě Kralupy nad Vltavou – Neratovice, severně od zastavěné části Korycan. V terénu se nachází v odlehlém místě při železniční trati, v blízkosti železničního přejezdu a žst. Chlumín. Pozemek p.č. 308/5 – pozemek lichoběžníkového tvaru, připlocený k pozemku p.č. 308/3 ve vlastnictví jiného vlastníka, je součástí výběhu. Pozemek p.č. 375/3 - pozemek lichoběžníkového tvaru podél areálu jiného vlastníka směrem k dráze. Pozemek p.č. 375/4 – malý pozemek trojúhelníkového tvaru, nevyužitelný. Pozemek p.č. 375/5 - pozemek obdélníkového tvaru, připlocený k pozemku jiného vlastníka. Pozemek p.č. 375/10 - pozemek kopíruje trať, je neudržovaný a nacházejí se na něm zbytky odpadního materiálu po odstranění vlečky (místy kam. drť a dráty). Jedná se o pozemky sousedící s pozemky ve vlastnictví jiného vlastníka. Prodávané pozemky p.č. 308/5, p.č. 375/3, p.č. 375/4, p.č. 375/5 a p.č. 375/10 jsou pronajaty. K pozemkům není přístup z veřejné komunikace, pouze z pozemků jiného vlastníka.
Požadovaná cena
840000
Platnost do
2018-09-02
Telefon
972 235 253
E-mail
KovalovaI@szdc.cz
Osoba
Ing. Ingrid Kovalová
Útvar
Odbor prodeje a pronájmu
Katastrální území
Korycany, Neratovice, okres Mělník