Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Prodej pozemku p.č. st. 958/2, včetně jeho součásti, t.j. budovy č.p. 2019 s příslušenstvím (které je tvořeno přípojkami - vodovodní, kanalizační, plynovou včetně pilíře plynu) a přístřeškem (nástupiště) v části nad pozemkem p.č. st. 958/2. Jedná se o volně stojící budovu, bývalou nádražní restauraci, částečně s valbovou střechou, a navazující přístavbou s plochou střechou. Technický stav budovy umožňuje pouze omezené užívání. Objekt je pronajat v rámci pronájmu regionální dráhy Sokolov - Kraslice a to společnosti PDV Railway a.s., která dotčenou nemovitost dále podnajímá Železničnímu spolku Klub M 131.1, za účelem provozování Muzea Kraslické dráhy. Zároveň s prodejem předmětného majetku bude zřízeno věcné břemeno - pozemková služebnost inženýrské sítě a to pro ochranu a zachování vnitřního rozvodu plynového vedení, nacházejícího se v prodávané budově a vedeného do sousedního objektu č.p. 713 (na pozemku p.č. st. 958/1), který i nadále zůstává ve správě SŽDC. Záměrem žadatele je i nadále využívat nemovitosti pro expozici Muzea Kraslické dráhy. Z důvodu využití majetku ve veřejném zájmu byl dotčený majetek nabídkut obci za cenu 45.190Kč.
Požadovaná cena
570.000
Platnost do
2018-09-02
Telefon
9722 35259
E-mail
UrbanovaA@szdc.cz
Osoba
Ing. Urbanová
Útvar
O31
Katastrální území
Kraslice, Kraslice, okres Sokolov