Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc.č. 505, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 951 m2, jehož součástí je stavba - objekt k bydlení č.p. 122 (Zábrdovice), adresní místo Příční 122/14. Budova se nachází v souvislé řadové zástavbě. Jedná se o přízemní, podsklepený objekt, ke kterému je do prostoru dvora přistavěno pravé a levé dvorní křídlo. V oplocení zadní strany dvora jsou osazena kovová vrata, která umožňují vjezd do dvora přes pozemky jiných vlastníků p.č. 504 a 506, avšak pouze po udělení jejich souhlasu. Dům má napojení na rozvod elektrického proudu, vodovod, kanalizaci a rozvod zemního plynu. Hlavní uliční trakt má vstup z ulice Příční, jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží a zastřešení sedlovou střechou. Půdní prostor je přístupný z pravého dvorního křídla. Dvorní levé křídlo je přistavěno k dvornímu průčelí hlavního uličního traktu, jedná se o nepodsklepený přízemní objekt, zastřešený plochou střechou s mírným spádem. Vstup do budovy je situován v blízkosti schodiště do 1. NP uličního traktu. Budova není dispozičně propojena s hlavním traktem. Pravé dvorní křídlo, situované na hranici se sousedním pozemkem p.č. 503, je přistavěno ke dvornímu průčelí hlavního uličního traktu. Stavba pravého dvorního křídla sestává z několika částí, které jsou vzájemně propojeny chodbami a schodišti, jež vyrovnávají výškové rozdíly podlaží jednotlivých částí.
Požadovaná cena
10794330
Platnost do
2018-09-03
Telefon
543 423 441
E-mail
stol@pmo.cz
Osoba
Ing. Bohuslav Štol
Útvar
provoz Brno
Katastrální území
Zábrdovice, Brno, okres Brno-město