Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
S15/18 - prodejp ozemků p.č. 3537/15 o výměře 2m2, ostatní plocha, p.č. 3658/5 o výměře 55 m2, ostatní plocha, p.č. 3658/6 o výměře 5 m2, vodní plocha, p.č. 3658/8 o výměře 20 m2, vodní plocha a p.č. 3658/9 o výměře 3 m2, ostatní plocha, v k.ú. Tvarožná Lhota. Jedná se o pozemky v areálu ČOV.
Požadovaná cena
21777
Platnost do
2018-09-03
Telefon
956 957 219
E-mail
olga.valouchova@lesycr.cz
Osoba
Olga Valouchová
Útvar
Správa toků - oblast povodí Moravy
Katastrální území
Tvarožná Lhota, Tvarožná Lhota, okres Hodonín