Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 415 o výměře 223 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 395, stavba občanského vybavení, obec Hazlov, k. ú. Hazlov, na LV č. 46, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 152.520,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
950000
Platnost do
2018-09-01
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Hazlov, Hazlov, okres Cheb