Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. 1308/5 o výměře 2213 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 598, stavba občanského vybavení, k. ú. Troja, obec Praha, na LV č. 771, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 11.546.912,29 Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
78921830
Platnost do
2018-09-01
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Troja, Praha, okres Hlavní město Praha