Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Část pozemku vodní plochy p.č. 1443 v k.ú. Velký Malahov, obec Velký Malahov v říčním km 12,406 až 12,416 vodního toku Hořina, IDVT 10256297, ČHP1-10-02-073 o výměře 53m2. Koryto vodního toku je na této části pozemku upraveno - regulace struskocementovými deskami kladenými do štěrkopískového lože.
Požadovaná cena
5760.00
Platnost do
2018-08-31
Telefon
956 955 206
E-mail
zdenek.sasek@lesycr.cz
Osoba
Zdeněk Šašek
Útvar
LČR, s. p., Správa toků oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36 Plzeň, 326 00
Katastrální území
Velký Malahov, Velký Malahov, okres Domažlice