Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemků p.č. 158/3, p.č. 158/5, p.č. 186 a p.č.187, vše v k. ú. Bílichov
Požadovaná cena
213600
Platnost do
2018-08-31
Telefon
956179106
E-mail
marcela.kacetlova@lesycr.cz
Osoba
M. Kacetlová
Útvar
LS Lužná
Katastrální území
Bílichov, Bílichov, okres Kladno