Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 240/07 Prodej pzemků p.č. 157 ost. plocha o výměře 697, p.č. 500/5 ost.plocha o výměře 112 m2 k.ú. Velké Vrbno
Požadovaná cena
242700
Platnost do
2018-09-01
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Velké Vrbno, Staré Město, okres Šumperk