Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Garáž ev. č. 1657 spolu se stavební parcelou p. č. 3772 o výměře 20 m2 – zastavěná plocha a parcela č. 3766/2 o výměře 182 m2 – ostatní plocha, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4289 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most.
Požadovaná cena
183300
Platnost do
2018-08-27
Telefon
724205605
E-mail
stipkova@poh.cz
Osoba
Ing. Zdeňka Štípková
Útvar
Odbor vnitřní správy
Katastrální území
Most II, Most, okres Most