Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe ČR
Popis
KN p.č. 5056/1 , ost.pl. 288 m2 (dle GP - původní p.č.5056) a KN p.č.5056/3,ost.pl.,198 m2 (dle GP - původní p.č.5056) . Jde o pozemky přiléhající (součást přístupu) k pozemku soukromého vlastníka. S 250/16.
Požadovaná cena
145800
Platnost do
2018-08-20
Telefon
724523494
E-mail
miroslav.skapa@lesycr.cz
Osoba
Miroslav Škapa
Útvar
LČR KŘ Frýdek - Místek
Katastrální území
Ostravice 1, Ostravice, okres Frýdek-Místek