Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek parc. č. 77/1 o výměře 345 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 135, objekt občanské vybavenosti, k. ú. a obec Krasonice, na LV č. 221, Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 33.000,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
480000
Platnost do
2018-08-20
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Krasonice, Krasonice, okres Jihlava