Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek parc. č. st. 194 o výměře 186 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 37, objekt k bydlení, a pozemek parc. č. 2157/2 o výměře 380 m2, zahrada, vše zapsané na LV č. 283 pro katastrální území a obec Staré Město pod Landštejnem, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 7.623,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
2500000
Platnost do
2018-08-20
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Staré Město pod Landštejnem, Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec